fbpx

Cmimi

Të dhënat personale

Cdo klient/përdorues i regjistruar në faqen Herballine.al jep informacione personale të ndjeshme si emër/mbiemër, adresë, telefon, email etj.
Ky informacion nuk do të perdoret në asnjë rast për tu shpërndarë, publikuar apo dorëzuar palëve të treta.
Herbal Line Albania garanton ruajtjen me rigorozitet të të dhënave tuaja private.

Herballine dhe platforma e saj mund të vendosin në kompjuterin tuaj informacion (Cookies) i cili shërben për të mundësuar identifikimin tuaj në sistem, ruajtjen e produkteve në shportën tuaj, ruajtjen e dëshirave etj.